Usługi

Świadczymy usługi w zakresie:

  • projektowania systemów i rozwiązań IT
  • produkcji oprogramowania
  • wsparcia eksperckiego oraz asyst technicznych
  • integracji systemów
  • wywiadów technicznych
  • implementacji gotowych rozwiązań