Kontrola zarządcza

Zarządzanie ryzykiem jest jednym z pięciu elementów kontroli zarządczej wymienionych w standardach kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych. Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) wszystkie jednostki sektora finansów publicznych zobligowane są do skutecznej identyfikacji i oceny ryzyka.

Ze względu na uciążliwe procedury identyfikacji i oceny ryzyka, często zadanie to jest postrzegane jako mało przydatne i nic nie wnoszące do planu ciągłości działania.  Analiza dużej ilości dokumentów, plików zawierających opisy dla koordynatorów sporządzających raporty końcowe stanowi duże wyzwanie.
Okazuje się jednak, że zadanie takie mimo iż obligatoryjne, niekoniecznie musi być postrzegane jako zło konieczne. Rozwiązaniem okazuje się jedna platforma zawierająca jednolity katalog ryzyk , pozwalająca na szybką ich identyfikację i ocenę a następnie w bardzo łatwy sposób generująca oczekiwane raporty.

Posiadamy referencje z wykonanych instalacji.

Możliwe jest udostępnienie aplikacji do testów w publicznej sieci Internet.