ITCare

W złożonych systemach teleinformatycznych pojawiają się sytuacje, w których identyfikacja źródła problemu jest bardzo trudna i czasochłonna. Wraz ze złożonością napotkanego problemu, proporcjonalnie wzrasta czas i zasoby niezbędne do jego zlokalizowania i usunięcia, często ma to  wpływ na ciągłość działania instytucji.

Doświadczenie i wyniki badań wskazują, że obecnie działy IT znajdują się pod presją biznesową tj. realizują dużą ilość zadań w możliwie jak najkrótszym czasie, wraz z możliwie ograniczonym składem osobowym. Sytuacja taka powoduje odwrócenie uwagi od kluczowych aspektów utrzymania infrastruktury informatycznej, na rzecz realizacji zadań podstawowych. Ma to bezpośredni wpływ na:

– podatność eksploatowanych systemów na awarie
– znaczne wydłużenie czasu czynności diagnostycznych
– wydłużenie czasu niezbędnego do usunięcia przyczyny awarii

Usługa ITCare w zależności od jej konfiguracji, pozwala na przeniesienie części procesów diagnostycznych i naprawczych, do partnera dysponującego wysoko wykwalifikowanym personelem, zorientowanym na realizację zadań oddelegowanych w ramach oferowanej usługi.

Pakiet brązowy to usługa wsparcia eksperckiego w zakresie systemów wirtualizujących oraz sieci komputerowych. Do Państwa dyspozycji zostaje oddana dedykowana linia telefoniczna oraz adres email, dostępne w dniach roboczych w godzinach 09:00 – 15:00. Czas odpowiedzi w przypadku zgłoszeń elektronicznych to 12 godzin od czasu otrzymania zapytania.

Pakiet srebrny zawiera korzyści płynące z pakietu brązowego, rozbudowanego o dedykowaną linię telefoniczną oraz email, dostępne przez 24 godziny od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Dodatkowo w ramach pakietu srebrnego, otrzymujecie Państwo 4 godziny robocze pracy zdalnej w ciągu miesiąca. Czas reakcji na zgłoszenie incydentu/awarii to 4 godziny od pojawienia się zgłoszenia.

Pakiet złoty to usługa  dla instytucji wymagających zapewnienia dużego bezpieczeństwa eksploatowanych systemów informatycznych. Jest to połączenie pakietu srebrnego z  zapewnieniem wsparcia eksperckiego, oraz serwisu w zakresie eksploatowanych przez Państwa systemów informatycznych, z wyłączeniem oprogramowania dziedzinowego. Do Państwa dyspozycji pozostaje dedykowana linia telefoniczna oraz email, dostępne przez 24 godziny 7 dni w tygodniu. W ramach pakietu złotego otrzymujecie Państwo 6 godzin roboczych pracy zdalnej w ciągu miesiąca. Dostajecie Państwo również możliwość zamówienia wizyty serwisowej. W tym przypadku do realizacji zadań, oddelegowany zostaje inżynier, wspomagający proces likwidacji incydentu/awarii w Państwa instytucji, z rozliczeniem godzinowym według cennika. Czas reakcji na zgłoszenie incydentu/awarii to 1 godzina od zarejestrowania zgłoszenia.

Pakiet platynowy  zapewnia maksimum bezpieczeństwa. Pakiet ten łączy wszystkie cechy pakietu złotego, poszerzonego o elementy zapewniające maksymalne bezpieczeństwo eksploatowanych systemów. Otrzymujecie Państwo dodatkowo 10 godzin pracy zdalnej w ciągu tygodnia. Dodatkowo raz na kwartał zostaje przeprowadzony audyt ogólny systemów informatycznych (sieć, systemy serwerowe, sieć SAN, środowisko wirtualizacyjne), zakończony raportem zawierającym zalecenia końcowe.